Vi minns året 2020


10 maj  2020

Fågelskådning utan frukost

Trots hot om regn mötte hela 17 personer upp vid Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar på söndagsmorgonen. Under kunnig ledning av Bosse och Karin Tufvesson fick gruppen stifta bekantskap med hela 26 olika fågelarter. Skäggdoppingen visade upp både sig och sitt bo. Årets första trädgårdssångare sjöng också dagen till ära och både hane och hona av rödstjärt syntes. Vid Holmestorp blommade gullvivor rikligt. Bilden till vänster, som Karin tagit, visar den överdådiga prakten. I Coronatider hade den sedvanliga avslutningen med grötfrukost  inne i museets cafeteria ställts in. Alternativet med medhavt fika var dock inte så dumt heller.
Här följer hela artlistan på bekantskaper från den trevliga och lärorika utflykten: Skäggdopping, gräsand, trana, drillsnäppa, fiskmås, ringduva, större hackspett, ladusvala, trädpiplärka, sädesärla, gärdsmyg, rödhake, rödstjärt, koltrast, taltrast, trädgårdssångare, svarthätta, lövsångare, svartvit flugsnappare, blåmes, talgoxe, nötväcka, kaja, korp och bofink.
Å så göken förstås!
 
Från Lantbruksmuseet säger vi ett stort tack till Bosse och Karin och gläder oss åt löftet att vandringen ska anordnas om ett år igen.