Vi minns året 2019


23 november 2019

"Jul på Lantbruksmuseet"

En fantastisk avslutning på ett fantastiskt år.

Årets ”Jul på Lantbruksmuseet” blev en underbart trevlig dag med rekordmånga besökare. Ja, vilken dag. Att få träffa så många trevliga och glada människor var fantastiskt. Dagen var lite småkulen med ett lätt regn. Lite gråkallt även i stora hallen, men inget regn därinne. Och ingen blåst.
Tomten från de stora skogarna mellan Östergötland och Närke fanns på plats och delade ut chokladkalendrar till barnen.
Över 40 flaskor varm glögg hjälpte till att värma frusna besökare. Det kunde vi bjuda på tack vare Lindalens Trä & Timmerhus, som sponsrade vår glöggstuga.
Ett 20-tal knallar fanns på plats och erbjöd ett brett sortiment av varor. I cafeterian var det ett måste för många besökare att inleda julen med riktig tomtegröt och goda skinkmackor.
På väggen i cafeterian hade sommarens utställning av folkdräkter från Östergötland bytts ut mot en utställning av gamla härliga julbonader. Nedan kan du, i ett bildgalleri, ta del av den utställningen. Härliga minnen från barndomens jular.
Kl. 12.00 tog den fantastiska STAL-kören första tonen på en rad underbara julsånger, som starkt bidrog till att göra dagen till en riktigt bra start på den annalkande julen.
Som grädde på moset försvann strömmen 5-6 gånger och lade hela museihallen i ett dunkelt, lite mystiskt ljus. Precis som det var förr i tiden. 

Här nedan kan du se utställningen av julbonader, som visades i cafeterian, under  "Jul på Lantbrukamuseet".

7 november 2019
Berättarkvällen drog fullt hus

Över 50 personer kom den här kvällen. Höstmörkret låg kompakt utanför museets cafeteria, men inne i ljuset blev det både en intressant och roande kväll. Bosse "Kotte" Karlsson och Thomas Carlsson "Thomas i Ljusfall" höll i berättandet. 
Bosse öppnade kvällen med orden: "Synd att det kom så många. Nu blev det inte mycket kvar att berätta". 
Men det räckte ändå gott till en hel kväll. Som inledning kunde alla, på en egen karta över norra delen av Ljusfallshammar som gränsar till Närke, följa med när Bosse berättade om intressanta människor och platser. 
Bosses fru Signhild och Thomas fyllde på med roliga episoder. Signhild framförde också en visa med lokal anknytning. I inte mindre än 19 verser beskrevs vad som fanns och försiggick i byn Torp i svunnen tid. (Texten till visan kan du se här nedan).  Föreningens kassör Rune Johansson visade två egna kortfilmer. En film där föreningens gamla slåttermaskin användes för att skörda havre till tröskningen på evenemanget "Bondgården förr".  Den andra filmen visade hur man med skootare tramsporterar timmer från Storön i Annsjön. Kvällen fortsatte med härliga skrönor och roliga historier från flera av gästerna. Lasse Wiklund berättade exempelvis om en ko som inte kunde "kasta vatten". Det fanns en lösningen på problemet, men det är troligtvis inget som man lär sig vid dagens veterenärutbildning.

Sådana här kvällar har också ett socialt värde. Här kommer kaffet, det goda brödet och pratet med bekanta in i bilden.

Nedan några flera bilder från berättarkvällen.

Torpvisan
Visan är skriven av Carl Johan Andersson från gården "Tomten" i Ljusfallshammar.
Den är en riktig kulturskatt och handlar om livet i Torps by, som ligger nordväst om Ljusfallshammar i norra Östergötland.
Läs och njut!
Längst ner kan du se noter med en enkel melodistämma och accord.

1. Om Torp och dess närhet jag ämnar att sjunga………….…..........11. Och smeder det finns här även i massa
      om en visa sannfärdig, det måste ni tro!........................................ de flesta smir nubbar och oxeskospik.
      Natursköna läget, de lövrika lunder…………………………………..…....Oxskor här smides, båd släta och vassa
      dess blomstrande ängar och grönskande skog…………………...…...grephylsor här göres till ortens fabrik.
      Så maken ej finns i denna provins……………………………………….......Och redskap beslås med järn det förstås
     det tror jag förvisso, att ingen kan minns…………………………..…....ja, alla slags smiden förrättas hos oss
 
2. Vid Ansjön är gården så härligt belägen………………..................12. Och tvenne skomakare även vi hava
     sju präktiga bönder där byggt sina bon…………………..............……i läder arbetas varedaste dag.
     Och byn sedan ligger vid stora landsvägen……………….............….Går skodonen sönder, de även får laga
     och när intill järnväg och även station……………………..............…om felet ej är av det svåraste slag
     Nog är det bekvämt, det vet jag bestämt…………………............….Är felet för stort, då får man det gjort
     fast långt till Norrköping, men tågen går jämt!...........................hos en lappskomakare, billigt och fort
 
3. Och Ansjön med uddar och vikar och holmar………..............…13. Skräddare har vi, båd flera och färre
     den ligger så ståtligt, så härligt och skön…………………...........….de växlar beständigt, de minskar, de öka.
     På böljan man tager en färd varje sommar……………...........…..…Men kläder tillverkas här alldeles värre
     gökottan skall firas, det blir på Storön…………………….................av vidsträckta nejder ju Mästarn besöks
     Där fyller man snart och tömmer med fart…………….........…...….Gesäller i mängd, maskiner, befängd
     förnöjande glasen, som klingar så rart!........................................syr rockar och byxor till olika längd
 
4. Och flickorna bjudas att göra detsamma……………............….14. I nyaste modet här kläder tillverkas
     De smuttar på punschen och kärleken ler………………............……av alla slags tyger och Mästarn dem skär.
     Med blommor på kinden och även i famnen……………...........…..Om kläder åt någon skall mätas och märkas
     När botten i glasen nog ofta de ser………………………..............…..så är det ju Mästarn som haver besvär
     Sen lekar man gör och sjunger i kör………………………...............…Samt kommisionär för Singer han är
     Så ekot av glädjen kring nejden man hör…………………..........….för kompaniet får han göra affär
 
5. När nöjet är slutat, man hemåt skall vända………….....…......15. Och tvenne skomakare även vi hava
     är glad uti hågen att allt gått bra………………………………............i läder arbetas varedaste dag.
     Man frågar varandra, när resan är ändad,…………………........….Går skodonen sönder, de även får laga
     vad tänker de göra till kvällen idag?..........................................om felet ej är av det svåraste slag
     Först tar man en lur till kvällen en tur eller hur…………........…..Är felet för stort, då får man det gjort
     skall vi fara med tåget ett stycke retur?.....................................hos en lappskomakare, billigt och fort
 
6. Men ångbåt i Ansjön vi kan inte vänta…………….…...........….16. Skräddare har vi, båd flera och färre
     fastän man det tänkt, när allt var i rusch………………….........….de växlar beständigt, de minskar, de öka
     Järnmalm till hyttan det skulle man hämta………………......…..Men kläder tillverkas här alldeles värre
     med Haddebo Bolag det gjorde konkurs………………….........….av vidsträckta nejder ju Mästarn besöks.
     Stor skada det var, arbetaren har…………………………..............…Gesäller i mängd, maskiner, befängd
     ej någonting att göra och föda sig av……………………........…....syr rockar och byxor till olika längd
 
7. Till Torp jag nu måste mig ändå tillbaka………………............17.  I nyaste modet här kläder tillverkas
     och sjunga om gubbar, som envisa är[CE1] ………………...………av alla slags tyger och Mästarn dem skär.
     De tänker på hövdingar, tama och spaka……………………........Om kläder åt någon skall mätas och märkas
     jag tror nog det går, fast med mycket besvär………….……....…så är det ju Mästarn som haver besvär
     Ty slåtter i mängd och åker och äng…………………………............Samt kommisionär för Singer han är
     för skvaltkvarnas räkning allt måste bli dränkt………….......…för kompaniet får han göra affär
 
8. I Torp finns mycket som rocken kan dölja………..…..…...….18. Nu hälsar jag Eder att visan skall sluta
     där känner man gubbarna verkligen klent……………..…...…...mitt nöje allenast är sång och musik.
     Men gör man dem orätt, så skall ni få höra..…………….....…...Och även i sällskap att knalla och supa
     Sin yttran de sjunger och läser nog rent…………………….........berätta historier och ljuga en bit
     Fast tysta ibland, så om man ej kan…………………………..........Ty sanning bestämt ej räcka kan jämnt
     se vad de tänker, man vet ej ett grand!...................................när man sig roar med gyckel och skämt.
 
9. Hantverkare finnes här även vid gården………..…….....….19. Carl Johan på Tomten, den glade poeten
     så många det fordras för bondens behov……………..…...….....har diktat den visan som sjunges för Er.
     Ty fattas här vagnar och kälkar och årder…………….....…..….Men om han invändigt får smörja planeten
     så finnes här snickare nära ett tjog………………………..........…med Smiths mediciner så sjunger han fler.
     Och möblemang av allt som har namn…………………............ Nu har jag ej mer att berätta för Er
     tillverkas på platsen, var endaste grand…………………......….jag slutar min visa med vänskap till Er. 
 
10. Och tröskverk här bygges i flera fasoner
     den plågsamma slagan nu haver fått ”katt”.
     Ty den har marterat nog många personer
     som vakat för henne, mång vinterlig natt.
     Nu folk har fått vett, som fordom ej skett
     i dumheter folket sig trälade svett.

Noter till Torpvisan

Varsågod här kommer noter till visan om Torpbyn.

Roland Engdahl musiker, som numera bor i Söderköping, hjälpte oss att "översätta" en inspelning. Noterna är, som du ser, skrivna i D-dur .


28 september 2019
Marknad på Coop Viberga´s parkering i Finspång

Den 28 september var det marknad på Coop Viberga´s  parkering i Finspång. Lantbruksmuseet var, tillsammans med Räddningstjänsten, Finspångs Tekniska Verk och och många flera, inbjudna att visa upp sig. Vi åkte dit med bord, tält och en hel del museiföremål. Intresset från besökarna var mycket stort och vi hade många trevliga pratstunder. Intresset för vår historia verkar öka och det betyder naturligtvis att Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar blir ett allt mer intressant utflyktsmål, vilket avspeglar sig på att vårt museum haft över 5 000 besökare under året. Vårt museum visar ju upp hela landsbygdens utveckling.  
På bilden samtalar Bosse Karlsson från museet med Vibergachefen Anders Svensson. Britt Eklund (t.v. på bilden) och Ulrike Åkesson var också guider under dagen.

14 september 2019
"Bondgården förr"
Bondgården förr blev precis den härliga upplevelsedag för hela familjen som man kan önska.
Solen sken och området flödade av liv.  
Här nedan visar vi lite bilder från den här härliga dagen. 


 

8 september 2019
Berättarkväll

En trevlig programpunkt på museet de senaste åren har varit berättarkvällar. Söndagen den 8 september fick vi uppleva ytterligare en underhållande träff. Denna gång kanske lite mera spännande än vanligt. Ulrice Åkesson berättade om sin flykt som hon gjorde tillsammans med sina föräldrar från DDR. Hon var endast 4 år gammal och fick uppleva en mycket dramatisk resa med en läckande båt fylld med flyktingar från DDR till Sverige. Våta och frusna fick dom först hjälp av civilbefolkningen som bodde vid den skånska kusten. En spännande historia om en familj som efter flykten, genom hårt arbete i det nya landet, skapade sig ett bra liv. 
På bilden ovan ser vi Ulrice visa kort från flykten och tiden då familjen etablerade sig i Sverige.
Stort tack, Ulrike! 

27 augusti 2019
Slåtterdag på gammalt vis

En härlig sensommardag med brittsommarvärme samlades ett gäng från Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar för att på gammalt vis klara av årets havreskörd. Till sin hjälp använde man en gammal självbindare och en gammal Fergusontraktor. Självbindaren står normalt i museets stora utställningshall. Maskinerna den här dagen speglade mitten av förra århundradet. Allt enligt regelboken för ett lantbruksmuseum.  
Varför gör då det här? Att arbeta med gamla redskap och påminnas om svunna tider är en upplevelse i sig. Den invigde känner väl till vilka bekymmer det kan vara att få bindaren att knyta varje kärve och göra det på ett hållbart sätt. Också själva slåttern när havren slås av och via dukarna matas fram till lagom omfångsrika kärvar eller nekar är en teknik i sig.
Självbindaren, som användes var av s.k markdriven version. D.v.s. kraften som behövs för att slå havren, mata fram den och knyta kärvarna överförs från hjulen, till skillnad från senare modeller som drivs via traktorns kraftuttag. Den markdrivna versionen var från början avsedd att dras av hästar.
En man kör traktorn i lagom fart och i rätt spår medan en annan sitter på bindaren och sköter alla inställningar under arbetets gång.
På gården Hågra i Tjällmo fanns ett böljande havrefält som välvilligt ställts till förfogande av föreningens v. ordf. Thomas Carlsson.
Den 14 september har Lantbruksmuseet sitt stora evenemang ”Bondgården förr”, som speglar göromål, maskiner och djur på gården för ungefär 60 år sedan. Ett av inslagen är tröskning av säd. Då kommer kärvarna från den här skördedagen att tröskas, vilket brukar följas av en stor intresserad publik.

I bildgalleriet nedan kan vi se Jörgen Gunnarsson, Sven-Åke Joge, Jan-Olof Carlsson, Bosse Karlsson, Arne Johansson och Thomas Carlsson.

5 augusti 2019
Allsången avslutades med stående ovationer

Årets "Allsång och Önskelåtar"  i Lantbruksmuseets stora hall avslutades med stående ovationer då Lotta Källström accompanjerad av Roland Engdahl som extranummer sjöng Gabriellas sång. Kvällen bjöd i övrigt den stora publiken på ett härligt varierande och lite spontant program. Bland  önskelåtarna fanns Östgötasången. En man från Västerlösa kom med en mycket gammal sångbok med den lite ovanliga önskan, som han bad Lotta och Roland framföra. Önskemålet löstes  genom att från publiken kalla upp Bengt-Arne Palmqvist som medverkade i sången. Bengt-Arne är välkänd musiklärare från Finspång och många har också dansat till orkestrar, som han medverkat i. Det blev en uppskattad önskan och ett uppskattat framförande.
Två mycket sångbegåvade ungdomar,Emma Ödman och Ebba Carlsson, förgyllde kvällen med sina framträdanden. Bl.a. framförde dom Arvingarnas populära låt "I Do" på ett förnämligt sätt. 
På bilderna kan vi se Emma och Ebba sjunga tillsammans med Lotta och Roland .  Vi ser också Bengt-Arne Palmqvist förstärka vid framförandet av Östgötasången.

16 juli 2019

Trevligt besök av traktorentusiaster

Karavanen med traktorer hade rundat Vättern åkandes på småvägar. Till Lantbruksmuseet kom alla torra och varma, men dagen innan hade himlen öppnat sig. Vid ankomsten till övernattningen på Småängens camping, några km från museet, var i stort sätt bara strumporna torra. En varm dusch hade dock återställt kroppstemperaturen.
Ett trevligt ”gäng”, från olika platser i Västergötland, som tog god tid på sig att gå igenom Lantbruksmuseets samlingar. Man visade inte bara stor kunskap om traktorer. Motorsågar och mycket annat fanns också med i den erfarenhet man gärna delade med sig av.

I såghuset står en tändkulemotor av märket Crimo. Den drar museets cirkelsågverk. Här fick museets sekreterare en enastående lektion av Jan Olsson om hur sågning av timmer i ett cirkelsågverk går till. Det visade sig att Jan i många år drivit ett företag i Vinninga i Västergötland, som sågat timmer med just ett cirkelsågverk. Det var mycket intressant. Tack Jan. Här kan vi se Jan i undervisningstagen.

I en liten kavalkad kan vi se bilder från besöket. En traktor hade fått punktering och fick åka med på en kärra. Nästa etappmål var Askersund. Där hoppades man på att hitta en gummiverkstad.
Vi kan också se ett roligt släp i form av en ”PIG TRAILER” eller Suggekärra. Notera baklysena.
Från Lantbruksmuseet säger vi: Tack för en trevlig bekantskap och välkomna tillbaka.

8 juli 2019
Emma gästade årets första
"Allsång och Önskelåtar"på museet

 

Årets första allsång inne i stora museihallen blev välbesökt. Att kunna sitta inomhus på sköna stolar och njuta av härlig musik och sång har blivit  ett av Lantbruksmuseets uppskattade evenemang. Den här kvällen blev det extra bra att vara inomhus, då ett riktigt skyfall passerade området.
Lotta Källström och Roland Engdahl visade som vanligt sin mångsidighet inom musiken och gav publiken mycket allsång och många önskelåtar.  
Museet kan verkligen skryta med att ha publik som sjunger med och den fina akustiken i hallen utnyttjades till fullo. 
Både Lotta och Roland brinner för att släppa fram yngre begåvningar. Den här kvällen gästades allsången av Emma Ödman. En duktig tjej, som brukar deltaga i "Grytgölsrevyn". Ett välbesökt evenemang i grannbyn Grytgöl. Emma har dessutom, förutom sång på bröllop, bl.a. sjungit den svenska nationalsången på en ishockeymatch.
Emma framträdde den här kvällen med några sånger i  första och andra avdelningen. Inslag som verkligen gick hem hos publiken.
Här nedanför visar vi en liten bildkavalkad från kvällen med bilder tagna av Lars Lindahl. Vi kan bl.a. se att kossan Majros, som tog emot både Roland och Lotta  och all publik, inte fick komma in på allsången. Hon stog ute i regnet och vaktade parkeringen.

Midsommar 2019
Åskan slår ner

I midsommarhelgen 2019 gick åskan över museet. Ja, den inte bara gick över området. Den hade också oförskämdheten att stanna upp och slå ner i en av de stora matarledningarna. Följden blev att en fas försvann och släckte ner stora delar av museet och några frysboxar. Dessutom kraschade varmvattenberedaren på en av toalettavdelningarna.
Det såg lite mörkt ut. Men hjälpen fanns på nära håll. Tobias Aktner erbjöd museet att både sponsra en ny ca 80 meter lång trefaskabel instoppad i ett kraftigt rör och dessutom utföra jobbet med att lägga ner den.
Men! Det är inte bara att gräva. Det är viktigt att med hjälp av instrument leta upp andra kablar i marken. Det gjorde Tobias. Ett intressant arbete vidtog med att utröna vilka olika kablar som fanns i marken, vart dom gick och vilka olika uppgifter de kunde tänkas ha. Bara den kunskapen är värdefull för framtiden.
Nedläggningen och inkoppling av kabeln skedde i två etapper. Först provisoriskt den 13 juli där Tobias med sin stora traktorgrävare lade ner kabeln under tillfartsvägarna. Detta var nödvändigt då många stora turistbussar kommer till museet. Steg 2 var en slutlig nerläggning och anslutning. Den skedde den 7 september. Där tog Eddy Källman vid. Eddy kör grävare hos Tobias och var imponerande duktig.
Till vår hjälp fanns också vår klippa Hasse Peterson, som tidigare jobbat vid museet. Hasse är elektriker och mycket allroundkunnig.

Från Lantbruksmuseet vill vi framföra ett stort tack till Tobias Aktner för all hjälp och sponsring med matarkabeln. Mycket, mycket värdefullt. Stort tack till Eddy Källman som, med stort intresse att göra ett bra jobb, hjälpta oss på lördagen. Till Hasse Peterson också ett stort tack för att du ställde upp med ovärderlig kunskap.

Nedan har vi samlat några bilder från nedläggningen av den nya matarkabeln.

11 maj 2019
 
En rekorddag med många besökare och härligt väder.
 
Årets upplaga av "Museets Dag" med marknad blev en riktig succé. Säkerligen rörde sig över femtonhundra människor inne och ute på det stora museiområdet. 

Som arrangör är alla trevliga kontakter med och positiva kommentarer från besökarna en härlig lön för mödan.

Alla verkar hitta sina intressen för att få en trevlig och mysig dag. Dom yngre tycker om att åka efter häst, rida, köpa sockervadd eller ballong. Prata med Mulle. Dom vuxna dras mera till maskiner, bilar, att kunna handla, titta på museet, lyssna till musik. Å fika..., å träffa gamla bekanta.


I år fick vi med gamla fina bilar från b.a. Mjölby. Ett mycket uppskattat inslag. 
I teknikavdelningen inne i museet satt Ernst Gorissen (bilderna nedan t.v. 2 st.). Han spelade stenkakor och körde med ångmaskin.  Det lockade också fram många minnen hos besökarna.

Sågen, som dras av en tändkulemotor, sköts numera av ungdomar. Ett inslag som uppmärksammas av våra besökare och som tycker sig se ett gott hopp om att den här verksamheten har en framtid.
Vi kunde även se ungdomar på scenen. Två unga begåvningar från orten avlöste Loppans band och avslutade dagens uppskattade musikunderhållning. (Bilden nedan t.h.)

Stort tack till alla trevliga besökare och till alla som ställde upp och gjorde det möjligt att anordna den här dagen.

Här nedan följer lite samlade bilder från Museets dag den 11 maj 2019.
Bilderna är tagna av Lars Lindh, som också välvilligt ställer upp för museet.
(Klicka gärna på bilden för att se den helt)

10 maj

Så äntligen!

Den 10 maj kunde Gunnar Skoog  avsluta årets Valborgsmässoafton. Till vänster ser vi en nöjd Gunnar luta sig mot en "krakstake"  och konstatera att regnet kom, eldningsförbudet var upphävt och brasan hade tagit sig bra och är i fotoögonblicket nästan utbrunnen.

6 maj 2019

Sju sorters kakor
Ingen kan väl trollbinda sin publik med kafferepets historia som hon!

En folkkär domare i "Hela Sverige bakar" besökte Lantbruksmuseet under måndagen den 6 maj. Dagen var ett samarrangemang mellan SPF Gruvan och Lantbruksmuseet.
Birgitta Rasmusson hade mycket att berätta om det så svenska kafferepet. Ordet rep kommer exempelvis av att man under kriget samlades för att repa upp stickade plagg och på så vis få garn till stumpor och vantar som våra soldater behövde. Samtidigt dracks det naturligtvis kaffe. 
Att man talar om sju sorters kakor lär bero på att antalet har kopplats till det helaga sjutalet.
Gamla tiders kafferep var omgärdade av ganska strikta regler. Lite extra blev det naturligtvis när kyrkliga syföreningen hade möte och prästen var närvarande.
Birgitta talade också om att den så kända kakboken "Sju sorters kakor", som hon är medförfattare till, har näst bibeln den största utgåvan i Sverige. 

En timma gick alldeles för fort. 

Innan framträdandet visades delar av museet upp av ordf. Stig Andersson och v.ordf. Thomas Carlsson för en mycket intresserad och kunnig gäst som kände sig hemma både i den uppbyggda "Salen" med sitt uppdukade kaffebord och bland bonderedskapen.  Birgitta Rasmusson kommer från ett lantbrukarhem på västkusten. 
Den uppfräschade butiken (bild 2) fick också mycket beröm för sitt upplägg och sortering. Bild 3 visar delar av en mycket intresserad publik och längst till höger har "kafferepet" börjat  och den som ville och orkade kunde smaka på bulle, sju sorters kakor, operatårta och gräddtårta. 

Birgitta avslutade sitt framträdande, som sig bör, med en söt liten historia med anknytning till ämnet:
En liten flicka ville skryta för sin kompis och sa att hennes mamma kunde minsann gå på lina. "Ha", sade hennes kompis. "Det är väl inget, för min mamma kan gå på kafferep."

Vilket härligt bord med , ja just det, sju sorters kakor och en operatårta bakade av duktiga damer. Ingen visste vad den andra skulle baka. Ändå blev det olika sorter. Och tre stoora gräddtårtor, som bakats av v.ordf. Thomas Carlsson och dekorerats av Björn Arvidsson.
På bilden längst till höger sitter Ulla Eklund och samspråkar med Birgitta Rasmusson medan Ulrike Åkesson, som var ansvarig för dagen, lyssnar
.

En härlig
Valborgsmässoafton 2019

trots att det saknades något.

Våren 2019 var varm och torr. 
Eldningsförbudet i kommunen var förmodligen inget svårt beslut. 
Men det märks någonstans i kroppen att vi är vana vid en brasa, som den till vänster. Och fyrverkerier. Det är liksom tröskeln till sommaren.
Men den här Valborgsmässoafton blev ändå bra.
Vi fick mycket annat som hjälpte oss att förstå att vintern änligen är slut.

Ordf. Stig Andersson hälsade välkommen,  v.ordf. Thamas Carlsson läste dikter av Pelle Näver och Finspångs avgående  kommundirektör Anders Axelsson höll ett mycket fint vårtal.  Kvällen var skön och många hade sökt sig till Lantbruksmuseet.


Och inte fattades det möjlighet till förtäring. "Korvgubben" och hans fru var på plats och inne i cafeterian fanns det naturligtvis härligt kaffe med tilltugg.

Dessutom finns alltid det trevliga inslaget att man träffar vänner och bekanta för en pratstund.
Kvar på stranden
Ensam och övergiven, ner mot Hyttsjöns strand, ligger dock Valborgsmässoaftonens huvudattraktion kvar. Rishögen, som med sin värme och sina sprakande eldsflammar, är pricken över i:et när det gäller att övertyga oss om att "Vintern rasat ut....

15 april 2019

Kosläpp
på Lantbruksmuseet

 

Det är mycket populärt med kosläpp så här i början av sommaren och på lantbruksmuseet vill vi naturligtvis inte vara sämre.
I dag gick det årliga kosläppet av stapeln. Efter att ha stått inne hela vintern var Majros lite trög i starten och fick hjälp av Arne, Eddie och Bosse att komma ut i solskenet och den friska luften. Väl ute tittade hon sig intresserat omkring och spanade efter alla trevliga besökare som gärna klappar henne.
Lite mallig är hon nog också, för Majros kan skryta med att vara mest fotograferad på hela museet.

Välkommen att hälsa på Majros. Hon älskar besök.

Eddie och Arne drar upp isblock Eddie och Arne drar upp isblock

Februari 2019

Vi gör en isdös

Man kan säga att elektriciteten är den energi som får moderna kylskåp att fungera.  Med hjälp av elektricitet skapar kylskåpet ett utrymme som är svalt och lämpligt att förvara matvaror i.
 
Innan kylskåpet var uppfunnet användes ofta is för att kyla matvaror. Man använde ett s.k. isskåp. Ett sådant skåp bestod av två utrymmen med var sin dörr. Mellan dessa utrymmen fanns ett särskilt utrymme, som fylldes med is. Den här isen kylde på så vis ner de båda utrymmena på ömse sidor.
Vanligtvis fylldes isen på en gång per dag och vattnet från den smälta isen togs omhand och bars ut.

Isen togs upp på vintern och förvarades i en s.k. isdös där ett antal isblock travades på varandra. Högen av isblock bäddades in i ett tjockt lager av sågspån.
Isdösen lades oftast mot söder. Detta för att torrt sågspån ansågs isolera bättre än fuktig.
 
För att visa våra besökare en isdös tog vi februari upp is på den närbelägna Annsjön och gjorde en isdös på museiområdet.

Här håller Bosse, Arne och Anti på att lägga grunden för isdösen. Längst till höger ligger nu isblocken upptravade och väntar på att bli ordentligt täckta med sågspån i väntan på Museets Dag den 11 maj då den ska öppnas.